Logo

Όροι Χρήσης Ιστότοπου

Cloudflare powered

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων (εφεξής για λόγους συντομίας οι ενέργειες αυτές θα αναφέρονται συλλογικά ως η «επεξεργασία»).

Επεξεργασία και Νομοθετικό πλαίσιο


Για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη που καταχωρούνται μέσω της Ιστοσελίδας και γνωστοποιούνται στην trendspace.gr μας, η οποία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων 2016/679 & Ν. 4624/2019 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η trendspace.gr μας δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και ότι έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Όλοι οι Όροι και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων διέπονται από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων 2016/679 & Ν. 4624/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Συγκατάθεση Χρήστη
1 Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, πριν από την επίσκεψη της Ιστοσελίδας ή τη χρήση των Υπηρεσιών, και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση τους.
2 Από την οιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από τον Χρήστη τεκμαίρεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και η παραχώρηση της συγκατάθεσής του όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του.
3 Δια της αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
4 Ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες ενέργειες επεξεργασίας στις οποίες θα προβεί η trendspace.gr μας στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών της προς το Χρήστη, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια επεξεργασίας με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη, όπως το να αντιπροσωπεύει τον Χρήστη, και να μεσολαβεί στις σχετικές διαδικασίες με τις συνεργαζόμενες της Τράπεζες, με σκοπό την πληρωμή από τον χρήστη των υπηρεσιών της.

Επεξεργασία Δεδομένων


Η trendspace.gr ενεργώντας με βάση την αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της ακρίβειας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων των χρηστών, τα οποία αποκτά με νόμιμο τρόπο και διατηρεί σε αρχείο, σεβόμενη τις προϋποθέσεις του νόμου. Η trendspace.gr μας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών τα οποία συλλέγει κατά για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο, κατόπιν ενημέρωσης του χρήστη και τα οποία, υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο των σκοπών αυτών. Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών δικαιολογείται μεταξύ άλλων για την εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών, για την αιτηθείσα ενημέρωση των χρηστών μέσω newsletter και την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη παροχή σε αυτούς των προσφερόμενων υπηρεσιών της trendspace.gr. Η εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβιβάζοντας τα αποκλειστικά και μόνο στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, συλλέγοντας όχι περισσότερα δεδομένα από όσα κάθε φορά απαιτούνται με βάση τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Η trendspace.gr μας αρχειοθετεί τις συναλλαγές που γίνονται με τους καταναλωτές – χρήστες του παρόντος ιστοτόπου, με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών. Δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτές υπάρχει μέσα από τον λογαριασμό τους ή εφόσον ζητηθεί από αυτούς. Μοναδικές, περιπτώσει σύμφωνα με το νόμο (αρ. 6 παρ. 1 Κανονισμού 679/2016 ΕΕ) στις οποίες ενδέχεται να προβoούμε σε επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους είναι οι κάτωθι:
α) όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (πχ πώληση) ή για όλες τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν από εμάς πριν από τη σύναψη σύμβασης (προσφορά προϊόντων-πληροφορίες)
β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της trendspace.grς μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ανήκουν στην trendspace.gr μας ή σε τρίτα πρόσωπα που νομίμως μας έχουν παραχωρήσει τη χρήση τους. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση υλικού της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της trendspace.grς ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου αυτού. Η εμφάνιση του υλικού στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Ευθύνη trendspace.gr Η trendspace.gr μας δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο τεχνικό λάθος λόγω της φύσεως του Διαδικτύου. Η trendspace.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή για λάθη στα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης/πελάτης στις φόρμες παραγγελιών, καθώς και για τυχόν λάθη σε τιμές ή χαρακτηριστικά προϊόντων. Επίσης η trendspace.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για α) παράνομη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, β) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο ή προκαλεί βλάβη στην trendspace.gr μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, γ) αποστολή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα της trendspace.grς ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Η ευθύνη για την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας και για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη/πελάτη. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας επιφέρει αυτόματα διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα δικαιώματα τα δικά σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. Περαιτέρω, η επεξεργασία δεδομένων από την trendspace.gr μας επιτρέπεται και όταν: ο χρήστης κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσης για τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων ή τις κατηγορίες αποδεκτών, έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς διέπονται από και ερμηνεύονται σε συμφωνία με το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.